In werkpakket 6 (gecoördineerd door imec) worden op laboratoriumschaal en op gecontroleerde buitenlocaties betrouwbaarheids- en levensduurtesten gedaan om tot een evaluatie te komen van de in werkpakket 3 tot en met 5 vervaardigde bouwelementen.

Op basis van de falingsanalyse in dit werkpakket worden dan nieuwe zonnecellen gemaakt in werkpakket 3 zodat de kringloop gesloten wordt en opnieuw begint. Er wordt in de werkpakketten 3 en 6 specifiek ingegaan op de kwaliteit van de voor de gewenste vormvrijheid benodigde patronering/verbindingsmethoden: door tussentijdse beproeving en analyse van deze methoden op kleinere testsamples kan een belangrijke kwaliteitsverbetering van de in het project te realiseren demonstratoren mogelijk gemaakt worden.

Doelen werkpakket
De doelen van werkpakket 6 zijn:

  • het vergroten van het investeringsvertrouwen (‘return on investment’) in BIPV-installaties door beter onderbouwde voorspelling van levensduur, en daarmee verbeterd inzicht in de kosten-batenverhouding (‘Levelised Cost Of Energy’);
  • afstemming van levensduur dunne film PV-functionaliteit en andere geïntegreerde functionaliteiten van een bouwelement. Oftewel: gaat het PV-element net zo lang mee als het constructie-element, of moet er zó geconstrueerd worden dat dit apart vervangen moet kunnen worden;
  • inzicht verkrijgen in faalmechanismen door ervaringen in de praktijk te combineren met versnelde levensduurtesten in de onderzoeksomgeving, dit zal gebeuren via:
    • een versnelde levensduurtest voor de demonstrator van geïntegreerde niet-transparante PV in bouwelement;
    • een versnelde levensduurtest voor de demonstrator van geïntegreerde semi-transparante PV in bouwelement;
    • een versnelde levensduurtest voor de demonstrator van geïntegreerde gekleurde PV in bouwelement;
  • een bijdrage leveren aan de gewenste ‘zelfverbeterende keten voor BIPV’ door te leren van de ervaring met betrouwbaarheid en levensduur van gerealiseerde BIPV-producten en dit te vertalen naar nieuwe en verbeterde concepten.