De volgende organisaties zijn respectievelijk financier, onderzoekspartner en/of bedrijfsdeelnemer in het PV OpMaat-project.