Informatie

Het PV OpMaat-project is onderdeel van het Interreg-programma (Energie thema 2C - innovaties ten aanzien van koolstofarme technologieën) tussen Vlaanderen en Nederland dat grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei subsidieert. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Totale kosten: € 7.047.000,00
Bijdrage Interreg (Europese Unie, EFRO): € 3.163.507,00
Looptijd: 1 januari 2016 – 31 december 2018 (36 maanden)
Consortium: 23 projectpartners uit 3 landen
Projectcoördinator: Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek TNO