PV OpMaat-consortium uitgebreid met Weijland Technologies: ‘Honderden miljoenen vierkante meters BIPV realiseren’

maandag
02.10.2017

‘PV OpMaat is de “OpMaat” naar een wereldwijd nieuwe industrie voor slimme (bouw)materialen.’ Aan het woord is Marc Peters van Weijland Technologies. Dit bedrijf is een van de bedrijven die toegetreden is tot het Europese innovatieproject PV OpMaat.

Weijland Technologies behoort zodoende tot een interregionaal consortium van kennisinstellingen en bedrijven die werken aan het op maat produceren van zonnecelmaterialen voor de optimale integratie in bouwelementen. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen – Nederland, met financiële ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincies Noord-Brabant, Vlaams Brabant, Vlaams en Nederlands Limburg, het Nederlands ministerie van Economische Zaken, en het ministerie van Noordrijn-Westfalen.

Complementaire partners
Weijland Technologies heeft als bedrijf hooggespannen verwachtingen van het innovatieproject.  ‘Het is wat ons betreft de “OpMaat”  naar een wereldwijde nieuwe industrie voor slimme (bouw)materialen’, stelt Peters. ‘Daarbij kunnen we totaal nieuwe markten adresseren die momenteel vanwege beperkingen op het gebied van technologie en kostprijs onvoldoende aantrekkelijk zijn om in te investeren. Hiervoor heeft PV OpMaat een mooi contingent van complementaire partners bijeengebracht die in potentie heel goed instaat zijn om marktkansen te verzilveren en technologische uitdagingen te slechten.’

Zelf werkt Peters met zijn bedrijf Weijland Technologies al enkele jaren aan het op eenvoudige wijze integreren van bouwmaterialen en zonnestroom. ‘Dit doen wij via onze slimme inductieve koppeling middels een voltage omzetter. Hierdoor kunnen wij de beschikbare energie eenvoudig, veilig en met een hoger systeemrendement laten werken dan het geval is bij de traditionele aanpak binnen de zonne-energiesector.’

Een leidende rol
Ondertussen brandt Peters van ambitie aangaande het PV OpMaat-project. Wat hem betreft zijn de doelen groot. ‘We kunnen pas tevreden zijn als wij honderden miljoenen vierkante meters aan lokaal gebouwgeïntegreerde zonnepanelen (BIPV) gerealiseerd hebben in Europa en uiteindelijk ook daarbuiten. Op dat moment hebben als partners technisch en commercieel een leidende rol op ons genomen om energie lokaal terug te brengen naar consumenten en ondernemers. Daar waar deze energie thuishoort.’

Daar bij hoopt de ondernemer bovendien dat de uitrol van de binnen PV OpMaat ontwikkelde BIPV-producten ook een belangrijke gamechanger zullen zijn om de transitie naar een ‘all electric’ samenleving te maken. ‘Lokaal energie opwekken is het antwoord in de strijd tegen allerhande transmissieverliezen te die nu nog in het elektriciteitsnet optreden. In plaats van 400 terrawattuur centraal op te wekken kunnen wij dan als Nederland toe met 175 terawattuur lokaal opgewekte duurzame energie. Dat is inclusief de volledig geëlektrificeerde mobiliteitsvraag.’

Naar overzicht