Interreg V-project PV OpMaat van start

woensdag
20.07.2016

Een regionaal consortium van acht kennisinstellingen en een groot aantal bedrijven start een samenwerkingsproject met een budget van 7 miljoen euro om integratie van zonnepanelen in gebouwen efficiënter, esthetischer én goedkoper te maken. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland, met financiële ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincies Noord Brabant, Vlaams-Brabant, Vlaams- en Nederlands-Limburg, het Nederlands ministerie van Economische Zaken, en het ministerie van NoordRijn-Westfalen.

Doel van het project is om op basis van nieuw ontwikkelde productiemethoden stroomproducerende zonnecelmaterialen zodanig op maat te produceren dat ze optimaal geïntegreerd kunnen worden in bouwelementen. Voorbeelden van dergelijke producten zijn al in de markt, maar de ambitie om de productie afstembaar te maken op specifiek gewenste maatvoering in de bouw is nieuw, en speelt in op de groeiende markt voor het renoveren en energiezuinig maken van woningen en gebouwen, in antwoord op publiek beleid.

Het project is ontwikkeld in samenspraak met partijen uit industrie, bouw, overheid en branche organisaties. Op 15 maart wordt een startevenement georganiseerd, waarbij bedrijven worden uitgenodigd om actief deel te nemen in het project. Ze hebben daarbij de kans om BIPV producten mee te definiëren en de resultaten ervan op te volgen. In het project, dat drie jaar loopt, is het nadrukkelijk de bedoeling eerste demo’s te produceren. Voor bedrijven die mee participeren kunnen via het project middelen beschikbaar gesteld worden. Meer informatie over het startevenement vindt u in de bijlage.

Het project wordt uitgevoerd door Solliance, het publiek-private samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen dat zich richt op ontwikkeling van dunne film zonnecellen, het Nederlandse SEAC, het onafhankelijke centrum voor de toepassing van zonne-energie systemen, en het Vlaamse EnergyVille, het energiecentrum voor duurzame energie en intelligente energiesystemen. Deelnemers hierbinnen zijn naast projectcoördinator TNO, tevens ECN, imec, Holst Centre, ForschungsZentrum Jülich, de universiteiten van Eindhoven, Hasselt en Leuven, en ZUYD Hogeschool.

(foto: Heijmans © Helmond Zuidam)

Naar overzicht