SGS over meerwaarde van innovatieproject PV OpMaat: ‘Vroeg of laat wordt BIPV de nieuwe standaard’

maandag
05.02.2018

‘Vroeg of laat wordt BIPV de nieuwe standaard.’ Aan het woord is Ron Leppers van SGS. Het bedrijf is een van de bedrijven die deelnemen aan het Europese innovatieproject PV OpMaat. Voor Leppers is het duidelijk: de gebouwintegratie van zonnepanelen heeft de toekomst en zijn bedrijf wil daarin een belangrijke rol spelen.

SGS is een specialistische dienstverlener op het vlak van bouwmaterialen en bouwprocessen, die deel uitmaakt van een interregionaal consortium van kennisinstellingen en bedrijven die werken aan het op maat produceren van zonnecelmaterialen voor de optimale integratie in bouwelementen. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen – Nederland, met financiële ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincies Noord-Brabant, Vlaams Brabant, Vlaams en Nederlands Limburg, het Nederlands ministerie van Economische Zaken, en het ministerie van Noordrijn-Westfalen.

Van beton tot staal
De diensten van SGS lopen uiteen van advisering, productontwikkeling, laboratoriumanalyses en -onderzoek tot inspecties en certificatie. ‘Centraal daarin staat kwaliteit: wij willen kwaliteit vaststellen, verbeteren en voorspellen’, duidt Ron Leppers van SGS. ‘Van oudsher heeft onze dienstverlening betrekking op materiaalniveau zoals beton, asfalt, staal, isolatiematerialen en coatings. We zien echter al jaren een langzame maar zekere verschuiving plaatsvinden naar bouwdelen en gebouwen. Daarbij komen onderwerpen als duurzaamheid en reststoffen steeds meer aan de orde. Bovendien zijn we de laatste jaren betrokken bij de ontwikkelingen van zonne-energie in de gebouwde omgeving. Vooral daar waar zonne-energie raakt aan bouwdelen, duurzaamheid en regelgeving komen onze competenties naar boven drijven.’

Certificatie
Deelname aan PV OpMaat is voor SGS volgens Leppers dan ook een logische keuze. ‘Onze competenties op bouwregelgeving en duurzaamheid – zowel ecologisch als technisch – zijn een mooie aanvulling binnen het consortium. We zijn in staat om een vertaalslag te maken tussen de zonne-energietechnologie, de bouwmaterialen en de regelgeving. We vinden het belangrijk om mede vooraan te staan bij ontwikkelingen in de markt en zodoende een goede positie te verwerven voor bijvoorbeeld certificatietrajecten die meestal later in het proces pas aan de orde komen. Om die reden zien we graag dat de markt steeds meer BIPV-oplossingen waarvan de kwaliteit voldoet aan de eisen die worden gesteld, gaat toepassen.’

En de toekomst van BIPV? ‘Er zit een vertraging in de ontwikkeling van de BIPV-markt, maar vroeg of laat wordt dit de nieuwe standaard. Hoe en wanneer hangt af van de energieprijzen, de salderingsregeling, accijnzen op fossiele brandstoffen, aansluiting bij wet- en regelgeving en de architectonische meerwaarde. En natuurlijk van de prijs per vierkante meter. Het is een complex geheel van factoren die allemaal een rol spelen, maar niet los van elkaar kunnen worden gezien en tezamen bijdragen aan de toekomst van BIPV.’

Naar overzicht