Het opwekken van zonnestroom middels zonnecellen (PV) heeft in het afgelopen decennium in Nederland en België een grote vlucht genomen. Beide landen kennen gezamenlijk een opgesteld vermogen van meer dan 4 gigawattpiek. In de komende jaren zal dit vermogen fors groeien.

Vandaag de dag is het immers voor consumenten al goedkoper om zelf stroom op te wekken met zonnepanelen, dan om stroom af te nemen van het elektriciteitsnet. Bovendien komt er meer en meer Europese en nationale regelgeving die aanstuurt op de realisatie van energieneutrale gebouwen. Dat is enkel haalbaar als de gebouwen ook energie opwekken, bijvoorbeeld zonnestroom. Het opgestelde pv-vermogen zal in Nederland en België dan ook ten minste verdrievoudigen in de periode tot en met 2020.

Zowel in België als in Nederland vindt een zeer groot gedeelte van de zonnepanelen zijn weg naar de residentiële markt waar ze geïnstalleerd worden op woningen. Om die reden is er een lokale markt én uitdaging om pv op een maatschappelijk geaccepteerde wijze te integreren in woningen maar ook in andere gebouwen. Vanuit de markt is er de wens om zonnepanelen efficiënter en op maat te kunnen installeren als onderdeel van meer geïntegreerde oplossingen en bouwcomponenten. Er is behoefte aan slimme serieproductie van op maat gesneden bouwcomponenten die voorzien zijn van geïntegreerde PV-elementen.

Een van de grootste afzetmarkten wordt gevormd door woningcorporaties die 3 miljoen woningen in bezit hebben. Voor nieuwbouw en renovatie is er behoefte aan slimme, in serie geproduceerde en op maat gesneden bouwcomponenten met geïntegreerde PV. Dit ter vervanging van en in aanvulling op de standaard in massa geproduceerde zonnepanelen.

Dunne film zonnecelmaterialen bieden veel mogelijkheden tot maatwerk, omdat deze rechtstreeks op constructiematerialen zoals glas of staal kunnen worden aangebracht en op foliemateriaal kunnen worden geproduceerd. Zowel de aanpasbaarheid van afmeting, vorm en kleur als de elektrische eigenschappen bieden hierbij bijzondere mogelijkheden om PV kostenefficiënt en esthetisch in bouwproducten te integreren.

Uniek is dat in het Interreg-programmagebied alle sterktes uit de waardeketen aanwezig zijn, van onderzoek tot ontwikkeling, productie en commercialisatie. Een van de voorbeelden hiervan is het initiatief Solliance dat opereert rond dunne film. Het Solliance initiatief heeft, mede dankzij het Interreg IV-project Solar Flare, al geleid tot een internationaal toonaangevende alliantie van bedrijven en publieke instellingen rond materiaal- en productietechnologie voor dunne film PV in de driehoek Eindhoven-Leuven-Aken (ELAt-regio).

Al met al zijn er grote kansen om in de regio nieuwe productiefaciliteiten van de grond te krijgen voor de vervaardiging van op maat gesneden, PV-geïntegreerde oplossingen voor renovatie en nieuwbouw.