Doelstelling van PV OpMaat is om op termijn een zichzelf verbeterende keten te realiseren voor de ontwikkeling, productie en toepassing van bouwelementen op basis van geïntegreerde maatgesneden dunne film PV. Deze bedrijfsketen zal voor een belangrijk deel bestaan uit partijen die gevestigd zijn in de Eindhoven-Leuven-Aken (ELAT) regio.

In samenwerking met private en publieke partijen uit deze keten zullen een aantal concrete demonstratoren ontwikkeld worden op basis van onafhankelijk onderzoek. Zij zullen aantoonbaar maken welke specifieke eisen en wensen vanuit de gewenste bouwtoepassing realiseerbaar zijn en daarmee de ontwikkeling van nieuwe producten versnellen. Deze demonstratoren zijn tegelijkertijd ook een middel om richting en focus te geven aan onderzoek naar nieuwe methoden voor vervaardiging, integratie en bepaling van performance en levensduur van PV.

Het project wordt versneld door te leren van de huidige installatiepraktijk op basis van al verkrijgbare (dunne film) PV-panelen en door verbeterde afstemming tussen vraagsturing uit de bouw, producenten van geïntegreerde bouwelementen en technologieaanbieders voor maatgesneden dunne film PV. Ook wordt de impact vergroot waardoor zowel regionale bedrijvigheid als uitbreiding van bouwgeïntegreerde duurzame energieopwekking gestimuleerd wordt.

Er zullen 3 soorten demonstratoren gerealiseerd worden voor innovatieve PV geïntegreerde bouwcomponenten:

  • Gebouwgeïntegreerde, transparante PV-glaspanelen; 
  • Geïntegreerde bouwelementen met maatgesneden PV inclusief elektronica;
  • Gekleurde PV-panelen.

Meer generiek doel is om op basis van het verrichte onderzoek productgerichte business cases te ontwikkelen waarbij de publiek-private samenwerking rond Solliance, SEAC en Energyville benut zal worden om binnen het eigen programmagebied nieuwe bedrijvigheid te genereren en bij te dragen aan bredere toepassing van duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving.