De afgewerkte elementen uit werkpakket 4 worden in werkpakket 5 (gecoördineerd door Zuyd Hogeschool) in de openlucht als bouwelement opgesteld in een gecontroleerde onderzoeksomgeving.

Zowel de energieopbrengst als de bouwfysische eigenschappen van de elementen zullen gemonitord worden. Tevens zullen voor de looptijd van het project op diverse proeflocaties alsook private en commerciële installaties monitoring en evaluatie uitgevoerd worden.

Doelen werkpakket
De doelen van werkpakket 5 zijn:

  • ontwikkeling van een set van eisen en randvoorwaarden voor efficiënte installatie van bouwcomponenten met geïntegreerde PV (optimalisatie kilowattuuropbrengst en reductie installatiekosten);
  • demonstrator van geïntegreerde niet-transparante PV in bouwelement;
  • demonstrator van geïntegreerde semi-transparante PV in bouwelement;
  • demonstrator van geïntegreerde gekleurde PV in bouwelement;
  • realisatie van openluchtdemonstrator in bouwproject en/of proeftuin op basis van geïntegreerde bouwcomponenten, gebruikmakend van maatgesneden dunne film PV;
  • Performance metingen aan in bouw geïntegreerde dunne film PV-systemen onder Nederlandse en Belgische praktijkomstandigheden;
  • inbreng van deze bouwdemonstrator voor evaluatie en beproeving in werkpakket 6 ‘Betrouwbaarheid en levensduur’.