Werkpakket 2 beslaat de communicatie-activiteiten van PV OpMaat; gecoördineerd door TNO en EG Media.

Doelen werkpakket
De doelen van werkpakket 2 zijn:

1. Kennisoverdracht en disseminatie, dit zal gebeuren via:

 • seminars en congressen;
 • publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen en media voor breed publiek.

2. Communicatie verbetering langs de keten, dit zal gebeuren via:

 • workshops om met name partijen die actief zijn in onderzoek, ontwikkeling en productie van PV in gesprek te brengen met partijen die actief zijn in onderzoek, ontwikkeling en toepassing voor de bouw;
 • samenwerking met andere initiatieven met name naar aanleiding van de roadmap voor bouwgeïntegreerde PV (BIPV);
 • publicaties in vakbladen waarin andere vakgebieden uit de keten het betreffende vakgebied informeren;
 • communicatie rond te realiseren en gerealiseerde demonstrators;
 • presentaties voor specifieke doelgroepen, via gastcolloquia, vakgroep- en voorlichtingsbijeenkomsten. 

3. Profilering van de volgende zaken:

 • de regionale kennis en bedrijvigheid op internationaal niveau middels aanwezigheid op evenementen en in (multi)media;
 • (dunne film) PV in het algemeen en voor bouwintegratie in het bijzonder.

4. Affichering van instanties die het project ondersteunen:

 • affichering in gebouwen en publicaties;
 • flyers en handouts, banners voor projectpresentaties.